Despre proiect

 

Informare cu privire la proiectul „Dezvoltarea S.C. INSTAL HEAT CONSTRUCT S.R.L. prin investiții în baza tehnico-materială”

 

 1. Numele beneficiarului și număr de referință: S.C. INSTAL HEAT CONSTRUCT S.R.L, Cod SMIS: 104577
 2. Finanțat din Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: „Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.1: „Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.
 3. Autoritate de management: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
 4. Organism intermediar: Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est
 5. Scopul proiectului: Implementarea proiectului „DEZVOLTAREA S.C. INSTAL HEAT CONSTRUCT S.R.L. PRIN INVESTIŢII ÎN BAZA TEHNICO-MATERIALĂ„ în Regiunea Sud-Est, prin mărirea bazei tehnico-materiale a societăţii cu utilaje şi echipamente noi pentru dezvoltarea societăţii şi creşterea competitivităţii acesteia pe piaţa judeţeană, într-o perioadă de 19 luni de la semnarea contractului de finanţare.
 6. Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
 7. Demararea activității de producție betoane în decursul celor 19 luni de la semnarea contractului de finanțare, prin achiziţia unei staţii de betoane, a unui manipulator telescopic. Pentru realizarea proiectului s-a încheiat un contract de consultanță și vor fi efectuate activitățile de publicitate obligatorii.
 8. Reducerea poluării şi a resurselor neregenerabile utilizate, prin achiziţionarea de panouri fotovoltaice pe parcursul perioadei de implementare a proiectului, de 19 luni, pentru creşterea independenţei energetice şi desfăşurarea activităţii societăţii într-un mod cât mai ecologic.
 9. Colectarea selectivă a deşeurilor prin achiziţionarea, pe parcursul celor 19 luni de implementare a proiectului, a 3 recipiente de colectare selectivă, albastru – pentru hârtie şi carton, galben – pentru deşeuri de metal şi plastic şi alb/verde – pentru sticlă, urmărind protejarea mediului înconjurător şi economisirea resurselor naturale ale planetei.
 10. Rezultatele proiectului:
 11. Începerea activității de producere betoane.
 12. Creșterea numărului de utilaje și echipamente necesare desfășurării activității.
 13. Îmbunătățirea condițiilor de muncă în urma achiziționării manipulatorului telescopic și a sistemului de producere a energiei electrice cu panouri fotovoltaice.
 14. Perioada de implementare: 01.08.2015 – 31.08.2019 (49 luni)
 15. Valoarea totală a proiectului: 1.280.055,82 Lei
 16. Finanțarea nerambursabilă: 823.321,19 Lei
 17. Finanțare nerambursabilă din FEDR: 699.823,02 Lei
 18. Finanțare nerambursabilă din bugetul național:123.498,17 Lei
 19. Impactul investiției la nivel local constă în utilizarea forței de muncă locală și dezvoltarea mediului de afaceri local. Pe perioada implementării proiectului au fost create 5 locuri de muncă, ceea ce va conduce la reducerea ratei șomajului din Regiunea de Dezvoltare Sud-Est și la creșterea nivelului de trai al populației.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

 

INVESTIM IN VIITORUL TĂU!

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

 

www.inforegio.ro     |       facebook.com/inforegio.ro

 

Contractele care au fost incheiate in cadrul proiectului mentionat anterior si pentru care am primit aprobarea furnizorilor de a publica urmatoarele informatii sunt:

 

S.C. AGRO-IND MANAGEMENT S.R.L.

 • Contract de servicii nr. POR 2.1.01 din 12.08.2015
 • Obiectul contractului: prestare servicii consultanta necesare implementarii proiectului
 • Valoarea contractului: 6.000 euro fara TVA

 

S.C. X PRINTING S.R.L.

 • Contract comercial nr. 100 din 03.07.2018;
 • Obiectul contractului: servicii de publicitate – etichete autocolante pentru proiect derulat cu fonduri europene, dimensiunea 300x300mm;
 • Valoarea contractului: 84 lei fara TVA;

 

S.C. X PRINTING S.R.L.

 • Contract comercial nr. 101 din 03.07.2018;
 • Obiectul contractului: servicii de publicitate – panou temporar dimensiunea A2 pentru proiect derulat cu fonduri europene;
 • Valoarea contractului: 120 lei fara TVA;

 

S.C. DARCOM ENERGY SOLUTIONS S.R.L.

 • Contract de furnizare nr. 100 din 27.06.2019
 • Obiectul contractului este livrare 1 bucata sistem producere energie electrica cu panouri fotovoltaice 
 • Valoarea contractului: 2.785 lei fara TVA

 

S.C. PULS PRINTING S.R.L.

 • Contract comercial nr. 70 din 26.08.2019
 • Obiectul contractului este livrare 1 bucata placa de 0,8 m x 0,5 m din comatex 5 mm + autocolant laminat 
 • Valoarea contractului: 84,03 lei fara TVA